Visste Ni att

I juni 2011trädde de första EU-kraven på energieffektiva motorer i kraft. Kraven skärps allteftersom och år 2020 kommer den nya förordningen att spara 135 TWh el i EU om året, vilket motsvarar Sveriges totala elanvändning.

Elmotorer står för 65 procent av energianvändningen i industrin och för 40 procent i samhället. Av alla produkter som fått ekodesignkrav hittills, är elmotorer den produkt där det går att spara mest energi. USA, Australien, Kina, Brasilien och flera andra länder har redan infört krav på energieffektiva motorer, och på så sätt fasat bort de sämsta från marknaden. Nu försvinner de även från EU:s marknad.

– De motorer som inte får säljas i andra länder ska inte heller få säljas i EU. När de nya kraven börjar gälla i EU behöver vi konsumenter inte längre betala priset för ineffektiva elmotorers dyra drift. Dessutom minskar miljöbelastningen, säger Anna Carlén, handläggare för ekodesign på Energimyndigheten.

De motorer som nu i ett första steg omfattas av förordningen är asynkronmotorn, som är den vanligaste för effektområdet 0,75-375 kW. Dessa motorer finns i en mängd processer i industrin, och även monterade i fläktar, pumpar, kompressorer och luftkonditionering.

– Sverige har i förhandlingarna arbetat för stränga ekodesignkrav. Vår industri är intensivanvändare av motorer och dessutom har vi innovativ motorindustri. Med de nya kraven främjas utvecklingen och de effektiva motorerna blir standardprodukter och därmed billigare, säger Carlos Lopes på Energimyndigheten som varit med och förhandlat fram ekodesignkraven i EU.

Energieffektiviseringsklasserna kallas IE1, IE2, IE3 och IE4, där IE4 är den som har högst verkningsgrad och alltså är mest energieffektiv. De nya kraven innebär att det nu blir förbjudet att sälja och importera motorer i klassen IE1. Steg två gäller från år 2015 och då ska alla stora motorer, de över 7,5 kW, vara i IE3-klassen eller klass IE2 med varvtalsreglering. Från år 2017 gäller kraven alla motorer.