Tjänster Vi erbjuder

Vi säljer nya och reparerar:

  • de marknadsledande varumärkena i Sverige av elmotorer
  • avloppspumpar, länspumpar, dräneringspumpar, cirkulationspumpar
  • transmissioner som exempelvis tappväxlar, snäckväxlar och kuggväxlar
  • kraftelektronik som exempelvis frekvensomriktare och mjukstarters.

Förutom detta är vi specialiserade på reparationer av professionella skurmaskiner av exempelvis märken som Taski och Hako med flera.

År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att elektrisk energi kan omvandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism. Han var fascinerad av den danske fysikern H.C. Ørsteds upptäckt, att den magnetiska effekten går i cirklar omkring en elektrisk ledare. Han konstruerade två rotationsapparater där en strömförande ledning roterade kring en magnet och tvärtom: historiens första elmotor.

Vill du veta mer!

Vi utför regelbundet reparationer av exempelvis dränkbara länspumpar, dränkbara slampumpar, avloppspumpar mm. Dessutom reparerar vi kuggväxlar, tappväxlar och snäckväxlar av ett flertal olika fabrikat. Vidare genomför vi rengöring av borrhålspumpar med hjälp av en speciell teknik, något som visat sig ge ett mycket gott resultat.

EMC säljer ett stort antal produkter från de marknadsledande märkena i Sverige.

  • Elmotorer: ABB, BEVI, VEM
  • Pumpar: ATLAS COPCO, FLYGT, GRUNDFOSS, GRINDEX, ROBOTA, SULZER, VM
  • Växlar: KEB, NORD, SEW Eurodrive, VARVEL
  • Frekvensomriktare: ABB, BEVI

Notera att detta är ett axplock av vad vi säljer Har du ett behov av något inom vår bransch, tveka inte att kontakta oss. Vi har erfarenheten och framförallt viljan att finna en lösning till dina behov!

Det händer ibland att elmotorer havererar, vilket ofta beror på någon form av bristfälligt underhåll. De vanligaste felen är att motorn utsätts för felaktig strömmatning, överbelastning, fukt eller att lagren havererar på grund av utmattning. Sådana haverier slutar ofta med att statorlindningen bränns sönder.

Vi har kunskapen att linda om din elmotor och ge den ett nytt liv igen. Ser man till större motorer så är det definitivt lönsamt att linda om motorn jämfört med att ersätta den med en ny motor. Däremot ser vi att det antal kW där kunderna idag ofta väljer att köpa en ny motor konstant ökar i värde.

En omlindad elmotor är att jämföra med en ny och givetvis lämnar vi ett års garanti på reparationen. Förutom allt som ingår i Service av elmotor byts alltså statorlindningen ut mot en ny, ett riktigt avancerat hantverk som försvunnit på många verkstäder idag.

Vi utför regelbundet service av elmotorer. En fullständig service börjar alltid med en uppmätning av motorn för att fastställa motorns aktuella status (ankomstkontroll). Därefter demonteras motorn och en noggrann tvättning genomförs. Statorlindningen ugnstorkas i 130 graders värme, minst 6 timmar.

Efter avslutad torkning mäts motorns lindningar upp igen gällande induktans och vi genomför även ett isolationstest där vi belastar lindningarna med 1800 Volt. Alla ingående detaljer i motorn okulärbesiktas för att se om det finns några skador på isolation, lagerlägen etc.

Efter att eventuella felaktigheter åtgärdats monteras motorn ihop med nya lager och tätningar. Därefter provkörs motorn och ett testprotokoll upprättas, både för vår trygghet och för våra kunders. Slutligen, efter godkänd provkörning, lackeras motorn i sin originalkulör före leverans till kunden.

Omlindning av elmotor

Det händer ibland att elmotorer havererar, vilket ofta beror på någon form av bristfälligt underhåll. De vanligaste felen är att motorn utsätts för felaktig strömmatning, överbelastning, fukt eller att lagren havererar på grund av utmattning. Sådana haverier slutar ofta med att statorlindningen bränns sönder.

Vi har kunskapen att linda om din elmotor och ge den ett nytt liv igen. Ser man till större motorer så är det definitivt lönsamt att linda om motorn jämfört med att ersätta den med en ny motor. Däremot ser vi att det antal kW där kunderna idag ofta väljer att köpa en ny motor konstant ökar i värde.

En omlindad elmotor är att jämföra med en ny och givetvis lämnar vi ett års garanti på reparationen. Förutom allt som ingår i Service av elmotor byts alltså statorlindningen ut mot en ny, ett riktigt avancerat hantverk som försvunnit på många verkstäder idag.

Renovering av polermaskin

Vi utför regelbundet service och reparationer på både mindre och större skurmaskiner. Detta kan innebära felsökning, byte av slitdetaljer, byte av batterier, uppdateringar och modifieringar etc. Om ni har problem med Er skurmaskin, vänd Er med förtroende till oss. Vi har den erfarenhet som krävs för att utföra en kvalificerad reparation av just Er maskin.

Service av elmotorer

Vi utför regelbundet service av elmotorer. En fullständig service börjar alltid med en uppmätning av motorn för att fastställa motorns aktuella status (ankomstkontroll). Därefter demonteras motorn och en noggrann tvättning genomförs. Statorlindningen ugnstorkas i 130 graders värme, minst 6 timmar.

Efter avslutad torkning mäts motorns lindningar upp igen gällande induktans och vi genomför även ett isolationstest där vi belastar lindningarna med 1800 Volt. Alla ingående detaljer i motorn okulärbesiktas för att se om det finns några skador på isolation, lagerlägen etc.

Efter att eventuella felaktigheter åtgärdats monteras motorn ihop med nya lager och tätningar. Därefter provkörs motorn och ett testprotokoll upprättas, både för vår trygghet och för våra kunders. Slutligen, efter godkänd provkörning, lackeras motorn i sin originalkulör före leverans till kunden.