Service & reparation av elmotorer i Skellefteå

Vi utför regelbundet service av elmotorer. En fullständig service börjar alltid med en uppmätning av motorn för att fastställa motorns aktuella status. Det kallas ankomstkontroll. Därefter demonterar vi motorn och utför en noggrann tvättning. Statorlindningen torkas i ugn på 130 graders värme i 6-12 timmar.

Efter avslutad torkning mäts motorns lindningar upp igen gällande induktans och vi genomför även ett isolationstest där vi belastar lindningarna med 1800 Volt.  Alla ingående detaljer i motorn okulärbesiktas för att se om det finns några skador på till exempel isolation och lagerlägen.

Då eventuella felaktigheter åtgärdats monteras motorn ihop igen med nya lager och tätningar. Därefter provkörs motorn och ett testprotokoll upprättas, både för vår och för våra kunders trygghet. Slutligen, efter godkänd provkörning, lackeras motorn i sin originalkulör före leverans till kunden.

Du är varmt välkommen att  höra dig. Vi finns i Skellefteå, men betjänar kunder från hela Sverige.

mechanics, engine, springs-424130.jpg
gears, cogs, machine-1236578.jpg